Adopsjon

Når du adopterer fra dyrebeskyttelsen gjør du ikke bare en god gjerning for hjemløse dyr, ofte i nød, du får inkludert vaksinering, kastrering og ID merking, samt profesjonell vurdering og rådgiving. Kjøper du pus privat ville disse kostnadene oversteget adopsjonsgebyret vesentlig. Dyrebeskyttelsen driver dyrevelferd, dyrebeskyttelsen har aldrig fortjeneste på adopsjonsgebyret.

Ved adopsjon tar vi et adopsjonsgebyr på 1200,- for katter/kattunger og 900,- for kaniner. Dyrene leveres da ferdig vaksinert, kastrert og ID-merket.  Kattunger som er for små til kastrering vil bli kastrert på vår regning ved 6-måneders alder.

Før du går til det store skrittet å adoptere et dyr fra Dyrenes Hjelpesenter, er det flere ting du må tenke på:

  • At du har et egnet sted. (Sterkt trafikkert veier anbefales ikke til katter som ikke er vant til det.)

  • Belage deg på ansvar i mange år. (En katt kan bli over 15 år og en kanin blir 6-12 år gammel.)

  • Det er viktig at hele familien er enig i anskaffelsen av et nytt familiemedlem.

  • Tenke på at et dyr koster. Blant annet må man påregne både faste og uforutsette veterinærutgifter.

  • Ha egnet og nødvendig utstyr til din nye venn.

  • Sette deg inn i hva slags stell  ditt dyr behøver i sitt nye hjem.

  • Ha tenkt på hva du skal gjøre hvis du skal reise bort, om det så bare er for et døgn.

  • Ha forståelse for det ansvaret det er å ta seg av et levende individ, og legge til rette for at dyret får oppfylt sine naturlige, artsspesifikke behov.

Hvis du ser et dyr du ønsker å hilse på kan du ta kontakt i vår åpningstid som er mandag og torsdag kl 18.00-20.30. I dette tidsrommet er vi tilgjengelige på telefon 33070800 og på vårt hjelpesenter i Pauliveien 190, 3185 Skoppum.