Styrets sammensetning 2019

Leder:

Åshild Marie Karlsen

Styremedlemmer:

Else Angeltun (nestleder)      

Bente Berg (kasserer)             

Reidun Johanne Vassbakk                                                    

Bård Kirkeeng                     

Hanne Wenås                     

Ramona Nergård

Varamedlemmer:

Anne-Kristin Venås

Renate Pedersen

Wenche Longva

Gro Heidi Bjørgan

Valgkomitee

Heidi Sæther

Anna Eline Bolstad

Sissel Karin Lende Andersen